Opredelitev pojmov

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine PSD so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
Upravljatelj spletne trgovine PSDSHOP (abc-vitamini.si) je

PSD d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
(ves čas “PSDSHOP”).

PSD si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli
in na kakršenkoli način brez predhodnega opozorila.

×