Opredelitev pojmov

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine PSD so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Upravljatelj spletne trgovine ABC VITAMINI (ABC-VITAMINI.SI) je PSD d.o.o., Kratka pot 6, 1000 Ljubljana (ves čas “PSD ETR”). PSD si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega opozorila.

×